forum 246 - page 23

EKONOMİK
FORUM
23
i
İç pazarda hızla büyüyen e-ticaret
sektörü bir yandan da sınır dışına
taşmayı hedefliyor.
Beş yıl içinde
2 milyar dolara ulaşması öngörülen
Türkiye sınır ötesi e-ticaret pazarı
,
iç pazardaki büyümeyle birlikte
gerçek potansiyeline ulaşabilir. Tabii
önündeki engeller kaldırılırsa…
eknoloji, hayatın her alanına girmiş du-
rumda. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, üç
boyutlu yazıcılar, yeni tıbbi cihazlar, yazı-
lımlar, elektrikli otomobiller artık sadece
gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin değil, hemen
hemen herkesin beğenisine sunuluyor. Şuna
benzer haberleri mutlaka okumuşsunuzdur:
“Gelişen teknolojiyle birlikte büyük pera-
kendeciler, fiziksel mağazacılığın gelecek 10
yıl süresince kan kaybetmesinin beklenmesi
nedenyle, toplam satışlarının %10’a yakın
bölümünü şimdiden web’e taşıdı.”
E- ticaret şüphesiz sadece ülke içi satışla sınırlı değil. E-tica-
ret firmaları küresel hale gelmeyi hızla sürdürüyor. E-ticaretin
globalizasyonu (globalization of ecommerce) olarak adlandırı-
lan bu süreç, firmaların başka ülkelerde büro açması, yerel hale
gelmesi olarak adlandırılıyor. Ülkeler arası e-ticaret ihracatı
(cross border ecommerce) olarak adlandırılan konsept ise birey-
lerin doğrudan yaptıkları alışverişi kapsıyor ki, bu da ihracatın
gittikçe artan bir kısmını oluşturuyor. . Bu ekonomik etki bazı
ülkeler için o denli büyük hale geldi ki, uluslararası anlaşmalar
içinde yer almaya başladı. Hatta e- ihracat konusunda Avrupalı
firmaları çatı kurumu Ecommerce Europe başta olmak üzere
ülkeler üstü eğitimler organize ediliyor.
Bu değişimin en büyük nedeni; tüketicilerin sadece yaşa-
dıkları semtlerle sınırlı olan alışverişin farklı dillerde ve ödeme
sistemlerinde faaliyet gösteren e-ticaret siteleri sayesinde, ulus-
lararsı bir aktivite haline gelmesi olarak nitelendiriliyor. Ama-
zon, eBay ve Alibaba gibi dünya çapında müşterileri olan siteler
kuruldukları ülke dışında ciddi cirolar elde ediyor. 237 ülkeye
gönderim yapan İngiltere’den Asos veya 18 ülkeye gönderim ya-
pan Fransa’dan Vente-Privee gelişen e-ihracata örnek verilebilir.
@
Forrester’ın E-ticarete
Hazır Olma Global Raporu’nda,
pazarın hazır olmasına göre
büyük fırsatlar sunan beş ülke
ABD, Çin, Japonya, Güney Kore
ve İngiltere olarak sıralanıyor.
@
Planet Retal’in
yayımladığı raporda
ise e-ihracat alanında
planlamalara başlayan firmalar
için gelişmekte olan ülkelerin
başında (e-ticaret pazarları
yılda ortalama %30 büyüyen)
Hindistan, Brezilya, Çin ve
Rusya yer alıyor.
@
AtKearney’in 2013 Yılı
Global Online Perakendecilik Raporu’nda da dünya çapında e-ticaret
endeksinde ilk baş sıra Çin, Japonya, ABD, İngiltere ve Güney Kore’den
oluşurken Türkiye 22’nci sırada yer alıyor.
DÜNYADA
HANGİ
ÜLKELERLE
E-İHRACAT
YAPILABİLİR?
Gülder DEMİR |
Editör
Ô
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...132
Powered by FlippingBook