forum 246 - page 25

EKONOMİK
FORUM
25
i
KAPAK
çıkabilmesi mümkün. Bu nedenle de PayPal olarak, kurumsal küçük
ve orta ölçekli firmalar ile bireysel girişimcileri ve hatta hane halk-
larını e-ihracata dâhil etme hedefiyle bir seferberlik başlatıyoruz.”
PayPal bu amaçla, girişimcilere e-ihracata başlamanın yolları-
nın gösterildiği ve sınır ötesi e-ticaretle ilgili pek çok ipucu ile
içeriğin paylaşıldığı
.
com portalını hayata geçirdi. Ayrıca, e-ihracat yapmayı plan-
layan şirketlerin hedefledikleri ülkelerde güvenilir iş ortakları
bulabilmelerini sağlayacak içerik ve bu pazarlardaki uygula-
malara dair bilgiler de portalda sunuluyor.
Söz konusu kampanyanın bir diğer ayağı-
nı ise, e-ticaretin Türkiye’de bilinirliğini
artırmak amacıyla kurulan eğitim firması
EticaretSEM işbirliğiyle gerçekleştirilecek
e-ihracat eğitimleri oluşturuyor. İşbirliği kap-
samında PayPal ekibi tüm Anadolu’yu şehir
şehir gezerek girişimcilerle bir araya gelerek,
onlara e-ihracat konusunda rehberlik veriyor.
Kaynak:
TEPAV
TÜRKİYE’NİN ORTALAMA İHRACAT MENZİLİ DAR VE GİTTİKÇE DARALIYOR
Türkiye ve çeşitli ülkelerin
ihracat menzilleri
, 2011
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...132
Powered by FlippingBook