forum 246 - page 6

Türkiye ekonomisi,
yılın ikinci yarısında
daha iyi bir performans
sergiliyor
6
EKONOMİK
FORUM
BAŞYAZI
2014 yılı ikinci çeyreğinde yavaşlayan Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında daha iyi
bir performans sergiliyor. Öncü göstergeler
özel tüketim ve yatırım talebinde ılımlı bir
toparlanmanın başladığına ve iç talebin büyümeye daha fazla katkı verdiğine
işaret
ediyor. Öte yandan, küresel ekonomideki yavaşlamanın da etkisiyle ihracatın yıllık
büyümeye katkısı göreli olarak azalıyor.
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı
AvrupaTicaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambres) BaşkanYardımcısı
İslamTicaret, Sanayi veTarım Odası (ICCIA) BaşkanYardımcısı ve
MilletlerarasıTicaret Odası (ICC)Yönetim Kurulu Üyesi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...132
Powered by FlippingBook