Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 132 Next Page
Page Background

EKONOMİK

FORUM

6

BAŞYAZI

GÖSTERGELER ILIMLI BÜYÜMENİN

SÜRDÜĞÜNE İŞARET EDİYOR

Ekonom dek mevcut göstergeler kt sad faal yette ılımlı b r

büyümen n sürdüğüne şaret ed yor. Önümüzdek dönem

ücret artışları ve petrol f yatlarındak düşük sey r vasıtasıyla

gel r kanalının yurt ç taleb destekleyeceğ düşünülüyor.

2

015 senesini bitirirken ekonomide büyüme

performansını yansıtan göstergeler çeyrekler

bazında dördüncü çeyrekte bir miktar yavaşla-

maya işaret etse de 2015 yılı büyüme oranının

yüzde 4’e ulaşmasını bekliyoruz. 2014’teki yüzde 2,9

oranına kıyasla iyileşen büyüme performansında özel

tüketim esas pay sahibi konumunda.

Öncü veriler geçen senenin ikinci yarısından itibaren

iç talebin bir miktar yavaşladığını ancak büyümeye ılımlı

katkı vermeye devam ettiğine işaret ediyor. Süregelen

küresel oynaklığın finansal koşullar üzerindeki sıkılaştırıcı

etkisi iç talep artışını sınırlarken enerji fiyatları ve asgari

ücret artışının getireceği gelir etkisi iç talebi destekliyor.

Son çeyrekte özel yatırımlarda da dalgalı bir seyir

gözlemleniyor. Bu dalgalanmaların ışığında özel yatırım-

ların son çeyrek büyümesine belirgin bir katkı yapması

beklenmiyor. Öte yandan kamu harcamalarındaki artış

sürüyor. Bunun etkisiyle çeyreklik bazda milli gelire sınırlı

ölçüde de olsa pozitif katkı yapmaya devam ediyor.

Harcama tarafına ilişkin veriler yılın son çeyreğinde

özel kesim talebinin üçüncü çeyreğe kıyasla daha ılımlı

bir seyir izlediğini gösteriyor. Bu dönemde tüketim mal-

ları üretimi ve ithalatı geçtiğimiz çeyrek ortalamasına

göre sınırlı da olsa gerilemiş durumda. Sanayi üretimiyse

2015 yılı son çeyreğinde bir önceki çeyrek ortalamasının

üzerine çıktı.

Dış talebe bakıldığında, artan jeopolitik risklere kar-

şın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat

üzerindeki olumlu etkisi sürüyor. Ayrıca, emtia fiyatla-

rındaki düşüş ve tüketici kredilerindeki yavaş seyir cari

dengedeki iyileşmeyi destekliyor.

Avrupa Birliği ülkelerindeki talep artışının devamı,