Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 132 Next Page
Page Background

7

EKONOMİK

FORUM

Büyüme rakamı yüksek gözükse de, ayrıntılara bakıldığında

bunun genele yayılmadığı görülüyor. Tüm sektörler ç n yaygın ve

sürdürüleb l r düzeyde yüksek b r büyüme henüz söz konusu değ l.

emtia fiyatlarındaki düşük seyir ve süregelen makro ihtiyati

politika tedbirleri çerçevesinde 2016 yılında cari işlemler

dengesindeki iyileşmenin devam etmesi bekleniyor. Jeo-

politik gelişmelere bağlı olarak turizm gelirlerinde yaşana-

bilecek olası azalışlarsa bu tablo üzerinde bir risk faktörü

olacaktır.

İşgücü piyasasına ilişkin öncü göstergeler önümüzdeki

dönemde işsizlik oranlarının yatay bir aralıkta hareket ede-

ceğine işaret ediyor. İstihdam artışına en yüksek katkının

hizmetler sektöründen geldiği görülüyor. Sanayi istihdamın-

da oldukça sınırlı bir gerileme gözlenirken inşaat istihdamı

artmaya devam ediyor.

Yıllık enflasyon 0,8 puan yükselerek yüzde 9,6 olarak

gerçekleşti. Enflasyondaki yükselişte işlenmemiş gıda öne

çıktı. Gıda ürünlerindeki yıllık enflasyon yüzde 11,7’ye yük-

seldi. Taze meyve-sebze alt grubunda fiyat artışı yüzde

20’ye ulaştı.

Mali disiplinin sürdürülmesi Türkiye ekonomisinin olum-

suz dış şoklara karşı duyarlılığını azaltan temel unsurlardan

biri oldu. Küresel belirsizliklerin yüksek olduğu mevcut kon-

jonktürde bunun devamı önem taşıyor. Mali disiplini kalıcı

hale getirecek ve tasarruf açığını azaltacak tedbirler alınması

makroekonomik istikrarı destekleyecektir. Azalacak kamu

borçlanma ihtiyacı daha az finansman talebi yaratacağından

faizlerinin düşmesini sağlayacaktır. Böylece vatandaşların

ve reel sektörün üzerindeki yükün azalmasına ve toplumsal

refahın artmasına olumlu katkıda bulunacaktır.

Yine bu kapsamda maliye politikasının sadece gelir

artırmaya değil, gider azaltmaya odaklanması da gerekiyor.

Buna niye ihtiyaç duyulduğunun en güzel örneği benzin

fiyatlarının yüksekliğidir.

Ham petrol fiyatı 2014 yılının ortalarında 110 dolar

civarındaydı. 2015 sonunda 40 dolara geriledi. Yani dünya

fiyatında yüzde 64 gerileme yaşandı. Türkiye’de aynı dö-

nemde kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatı ancak yüzde

14 ucuzladı. 2014 yılı ortalarında litresi 5 liradan satılıyordu.

2015 yılı sonunda 4,3’e geriledi. Ama mesela Amerika’da

aynı dönemde benzinin fiyatı yarı yarıya azaldı.

Pekii neden bizim memlekette olmadı. Dünya petrol fi-

yatındaki azalma, neden millete tam yansımadı? İki nedenle.

Birincisi esasında yurtiçi vergisiz pompa fiyatı da yüzde 30

civarında azaldı. Ama aynı dönemde benzindeki vergi yükü

artırıldı. İkincisi de yine aynı dönemde dolar, Türk Lirası kar-

şısında yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Sonuçta devletin

petrol faturasındaki azalma, milletin benzin faturasına tam

anlamıyla yansımadı.

Ama olumsuz etki burada bitmedi. Elektrik faturamız da

yükseldi. Çünkü elektrik üretiminin yüzde 40’ını doğal gaz

ile yapıyoruz. Aynı dönemde dünyada doğal gaz fiyatları da

yaklaşık yüzde 30 düştü. Ama bizdeki elektrik fiyatları yine de

arttı. Dolar bazındaki banka kredilerinin finansmanı için yani

sistemi döndürebilmek için elektrik fiyatları da yükseltildi.

Demek ki cari açığa dayalı büyüme modelinin bir türlü

değiştirilememesi, vergi sisteminin dolaylı vergilere dayalı

yapısı, gider azaltmak yerine gelir artırmaya öncelik veril-

mesi, özelleştirmenin yanlış tasarlanıp uygulanması gibi pek

çok yapısal sorunun faturası er ya da geç karşımıza çıkıyor.

Özetle ekonomideki mevcut göstergeler iktisadi faaliyet-

te ılımlı bir büyüme sürdüğüne işaret ediyor. Önümüzdeki

dönemde ücret artışları ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir

vasıtasıyla gelir kanalının yurtiçi talebi destekleyeceği düşü-

nülüyor. Jeopolitik gelişmeler aşağı yönlü risk oluştursa da

Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerin-

deki olumlu etkisi güçlenerek sürüyor.

TOBB Başkanı

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği

(Eurochambres) Başkan Yardımcısı

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım

Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı ve

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi

baskanlik@tobb.org.tr

M. R fat

HİSARCIKLIOĞLU