Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 132 Next Page
Page Background

25

EKONOMİK

FORUM

İran ‘Hedef Ülke’ olarak belirlendi

Bu arada Ekonomi Bakanlığı da komşu

ülkeye yönelik çalışmalarını artırdı ve Ba-

kanlık tarafından, İran 2016-2017 yıllarında

“Hedef Ülkeler”den birisi olarak belirledi.

Sorularımızı yanıtlayan Ekonomi Bakanı

Mustafa Elitaş İran’a yönelik olarak yaptırım-

ların 16 Ocak 2016 tarihinde kaldırılması ile

ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için yeni bir

kapının açıldığını söylüyor. Bakan Elitaş, “Yap-

tırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşı-

lıyoruz ve açılan bu yeni kapının iki ülkenin

de faydalanacağı şekilde ekonomik ve ticari

ilişkilerimize yansımasını amaçlıyoruz”diyor.

Bakan Elitaş şöyle devam ediyor: “İran’ın

ekonomik göstergelerinde beklenen olum-

lu yöndeki gelişme ve İran halkının özel

tüketim harcamalarının artması sonucunda

ikili ticaret hacmimizin daha da gelişmesi

beklenmektedir. Bu çerçevede, önümüz-

deki dönem ülkelerimiz için önemli fırsatlar

sunmaktadır. Bakanlığımız tarafından, İran

2016-2017 yıllarında Hedef Ülkelerden birisi

olarak belirlenmiş olup, ticaretimizin önün-

de bizlere engel olabilecek her türlü soru-

nun aşılması ile bu fırsatların tam anlamıyla

kullanılması mümkündür.”

İran ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi

amacıyla 29 Ocak 2014 tarihinde imzalanan

Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Ocak 2015 tari-

hinde yürürlüğe girdi.

Bakan Elitaş da anlaşmanın yaptırımların

kalkmasından sonraki dönemde ticaretin

artırılması amacıyla söz konusu anlaşmanın

zamanlıca ve doğru öngörüyle yapıldığını

değerlendirdiklerini kaydediyor.

İlk Tercihli Ticaret Anlaşması

Bakan Elitaş anlaşma ile ilgili şu bilgileri

veriyor: “Ülkemizin ilk Tercihli Ticaret An-

laşması olması bakımından önem taşıyan

söz konusu TTA kapsamında taviz alınan

sektörler içerisinde, ilaç, kozmetik, plastik

malzemeleri, temizlik ürünleri, orman ürün-

leri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya,

çelik ürünleri, demir ve demir dışı metaller,

buzdolabı, bulaşık makinaları gibi beyaz

eşya ürünleri, klimalar ve elektrik-elektronik

ürünleri yer almaktadır.

İş dünyamızın önümüzdeki dönemde

gümrük vergisi indirimleri alınan TTA kapsa-

mındaki ürünlerde ihracatlarını arttırıcı faali-

yetlerine hız vermelerini bekliyoruz. Ayrıca,

yaptırımlar sebebiyle ihracatımızda düşüş

yaşanan sektörlerimizden makine ve ula-

şım araçları başta olmak üzere, dokumacılık

ürünleri, gıda maddeleri, cam ve cam eşyalar

ile inşaat malzemeleri ihracatında da artış

görülmesini öngörüyoruz. Buna ilave olarak,

yeni dönem müteahhitlik sektörümüze de

önemli fırsatlar sunacaktır. Bununla birlikte,

dünya ticaret sistemine daha fazla entegre

olan bir İran’ın ticari ilişkilerimize de olumlu

yansıyacağını düşünüyor ve bu çerçevede

İran’ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğini des-

tekliyoruz.”

İran’a 200 iş adamıyla gittik

Bakan Elitaş, komşu ülkeye ziyaretlerin

de yapıldığı belirterek konu hakkında şöyle

konuşuyor: “Ülkelerimiz arasında üst düzey

ziyaretler de artarak devam etmektedir. Baş-

bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’na 4-5

Mart 2016 tarihlerindeki İran ziyaretine yak-

laşık 200 iş adamımız ile birlikte eşlik ettim.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Türk-İran İş

Forumu’na her iki ülkeden yoğun bir katılım

oldu. Önümüzdeki dönemde, iş adamları-

mızın katılımı ile benzer organizasyonları

gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ayrı-

ca, Türk ve İranlı yetkililerin düzenli olarak

bir araya geldiği ve ikili ticari ve ekonomik

ilişkilerin tüm veçheleri ile ele alındığı Tür-

kiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK)

mekanizmasının 24. Dönem toplantısını

2014 yılında Tahran’da gerçekleştirmiştik.

Bu yıl 25. Dönem toplantısını Nisan ayının

ilk haftasında Türkiye’de gerçekleştirecek ve

mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da

derinleşmesine yönelik adımları İranlı muha-

taplarımız ile kararlaştıracağız. Bu çerçevede,

ticaretimizin önündeki tüm sorunların ber-

taraf edilmesini arzuluyoruz. Öte yandan,

Bakanlığımızca sektörel ticaret heyeti, alım

heyeti, fuar katılımları, yurt dışı birim marka

ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere

İran’a ihracatımızı artırmaya yönelik faaliyet-

ler desteklenmeye devam etmektedir.

Merkezlerimizden

biri Tahran olacak

İran’ın Bakanlığımızca 2016-2017 döne-

minde de hedef ülkeler arasında belirlenme-

siyle söz konusu faaliyetler daha da yüksek

oranlarda desteklenmektedir. Bu çerçevede,

Bakanlığımız tarafından 2015 yılında İran’da

düzenlenen 12 fuar milli katılım desteği, 56

fuar bireysel katılım desteği kapsamına alın-

mış olup, anılan ülkeye yönelik 14 Sektörel

Ticaret Heyeti organize edilmiştir. Diğer ta-

raftan, ülkemizin pazarlama/dağıtım/lojistik

üssü vazifesi görecek Türkiye Ticaret Merkez-

leri desteğimizin altyapısı da olgunlaşmış

olup, ilk etapta kuracağımız merkezlerden

birisi de Tahran’da olacaktır.”

Ekonomi Bakanı

Mustafa Elitaş