Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 132 Next Page
Page Background

serbest bölgede ticaret yapıyorsanız vergi

yok. Türkiye sınırında Maku Serbest Bölgesi

kurduk. Birçok sanayicinin orada fabrika ku-

rup Türkiye’ye ihracat yapıyor. Hem enerji,

hem petrol ürünleri ucuz. Türk fabrikaları

da var. Mesela Brillant Tebriz’de büyük bir

şube açtı, tahminen bin çalışanı var. İran’da

faaliyet gösteren işadamları ile istişare yap-

manızı öneririm. İran ticaret kanununun zor

bir yanı yok. İhracat serbest, vergisiz... İtha-

lat için tarifemiz var ama ihracat masrafsız.

İ

ki ülke arasında ambargodan önce

de sonra da dostluk ilişkisi bulunuyor.

Türkiye, ambargo döneminde de İran’a

çok destek oldu. Biz istiyoruz ki Türkiye ile

İran arasındaki işbirliği hak ettiği konuma

erişsin. Bizler İran İslam Cumhuriyeti’nin

Türk işadamları ile işbirliğini artırma he-

defindeyiz. İki ülke arasında birkaç yıldır

altyapı çalışmaları süren Tercihli Ticaret

Anlaşması’nın sağlam adımlarla ilerleme-

sini öngörüyoruz. İran, 125, Türkiye de140

üründe vergi indirimine gitti. Önümüzde-

ki dönemde bu sayılar artacak. Ekonomi

Bakanlığı ile gerekli toplantıları yapıyoruz

ve işbirliği geliştirmek için çalışıyoruz.

İran ve Türkiye arasındaki ilişki daha da

rahatlayacak. İki tarafın da bulacağı çö-

zümler İran ve Türkiye arasındaki ticareti

geliştirmek olacaktır.

Enerjimiz çok ucuz

Türkiye ve İran arasında ekonomik,

ticari ilişkiler ve yatırımlar alanında son

derece geniş işbirliği imkânları bulunu-

yor. Dikkat çekmek istediğim bir konu

var; Türk işadamları mutlaka İran’a ziyaret

gerçekleştirsinler. İran’ın sanayisini, serbest

bölgesini gördükten sonra düşünceleri

tamamen değişecektir. İran’la iş yapmak

istiyorsanız mutlaka İran’a gidin görün

derim. İran’ın cazip avantajlarından biri

enerjinin ucuz olması. Şu an burada bir

üretici firmaysanız İran’da daha ucuz üretip

Asya ve Avrupa’ya ihracat yapabilirsiniz.

Önümüzdeki 6-9 ayda yapılacak fuar-

lara bazı şirketleri götürüp ağırlayabiliriz.

İran’a ilgi duyanların yakından görüp de-

ğerlendirmesini sağlayabiliriz. Ziyaret etti-

ğiniz sektör bulunduğunuz sektör ise her

türlü olanağı sunacağız. İran’la tanışmanız

sizi İran’la ticarete götürecektir. Ürün ihraç

etmek istiyorsanız İran’ı tanıyın.

76 milyonluk nüfusu içinde Türkiye’yi

en az bir kez ziyaret etmiş 20 milyon dola-

yında İranlı olmasına karşılık, bu ülkeyi zi-

yaret eden Türklerin oranını düşük. İran’la

Türkiye birlik olduğu zaman en güçlü

27

EKONOMİK

FORUM

İran’ın Ankara Büyükelçiliği

Ticaret Müsteşarı

Hamid ZADBOOM

Tercihli Ticaret

Anlaşması’ndaki

ürün sayıları artırılacak

birliktelik olacaktır. Ülkemin insanları ve

Türk milleti çok zeki ve bütün dünyaya

yayılmış durumda. ABD’de çok sayıda

İranlı ve Avrupa ülkelerinde de yoğun bir

Türk nüfus bulunuyor. İki ülke arasındaki

sıkıntılar ve bölgedeki kaos kendi pazarla-

rını genişletmek isteyenlerin işine geliyor.

Kanaatimce Türkiye’de gittikçe güçlenen

sanayi, İran’ın gücü ile birlikte çok büyük

bir güç birliği oluşturacaktır.

Her türlü desteğe hazırız

İran’la iş yapmak isteyen işadamlarına

yatırım konularında ve şirket kuruluşu

ve diğer konularda mevzuatla ilgili her

türlü desteği vermeye hazırız. İran’la para

transferi konusunda fazla sıkıntı kalmadı.

8 İran bankası şu an Türkiye ile çalışıyor.

Şu an swift açılmış durumda. Önümüzde-

ki bir iki ay içinde hiç sıkıntı kalmayacak.

İran’ın vergi hukuku Türkiye’den daha

rahat. Türkiye’nin vergi geliri İran’dan 10

kat daha fazla. KDV yüzde 9, gelir vergisi

belli sektörlerde değişiklik gösteriyor, hele