forum 246 - page 10

B20 Türkiye Yürütme Kurulu üyeleri,
Babacan nezdinde hükümete bu göreve ken-
dilerini layık gördükleri için teşekkür ederek,
Türk iş dünyasını 2015’te küresel platformda
en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.
Toplantıda, G20 ve onun iş dünyası kolu
olan B20’de Türkiye’nin öncelikli konularına
ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. G20 ile
B20 arasındaki işbirliği mekanizmalarının
artırılması konularının da ele alındığı toplantı-
da; 2015 yılı B20 çalışmalarına ilişkin tanıtım
ve iletişim stratejisi ile B20 alt çalışma grupla-
rının yapısı değerlendirildi. Ayrıca düzenlen-
mesi planlanan B20 etkinlikleri de görüşüldü.
10
EKONOMİK
FORUM
Türkiye’nin G20 dönem başkanlığı süresince, G20 ile B20 arasında yakın işbirliğinin
sürdürülmesi için TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki B20 Türkiye
Yürütme Kurulu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı makamında ziyaret etti. Toplantıda
B20 Türkiye çalışmalarının beş alana odaklanması
kararı alındı.
HABER
B
aşbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu başkanlığındaki B20 Türkiye Yürütme Kurulu’nu
makamında kabul etti. Başbakanlık Merkez Bina’da
gerçekleşen kabule, Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Hazine Müste-
şar Vekili Burhanettin Aktaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TÜSİAD) Başkanı Haluk Dinçer, Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan,
Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi ve TOBB Sanayi Odaları
Konsey Başkanı Erdal Bahçıvan ile B20 Türkiye Yürütme Kurulu
üyeleri katıldı.
B20 Türkiye çalışmaları
beş alana
odaklanıyor
m
MÜSİAD Başkanı
Nail Olpak,TİSK
YönetimKurulu
BaşkanVekili Erol
Kiresepi,TÜSİAD
Başkanı Haluk Dinçer
TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
BaşbakanYardımcısı
Ali Babacan,TİM
Başkanı Mehmet
Büyükekşi,TOBB
Sanayi Odaları
Konsey Başkanı
Erdal Bahçıvan, DEİK
BaşkanYardımcısı
Tuncay Özilhan.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...132
Powered by FlippingBook