forum 246 - page 12

Başkan Yardımcısı Khush Choksy katıldı.
Törende konuşan TOBB Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ABD liderle-
rinin tanımladığı model ortaklığın iktisadi
boyutunu kuvvetlendirmek istediklerini
söyledi. ABD Ticaret Odası Ofisi’nin sa-
dece Türkiye değil bölgedeki diğer ülkeleri
de hizmet alanına dâhil edeceğini belirtti.
Hisarcıklıoğlu, “Bu ofis, ABD Ticaret Oda-
sı’nın Brüksel’deki ofisinden sonra yurt
dışında açtığı ikinci ofistir. Sadece bu bile
önümüzdeki dönemde ABD-Türkiye ilişki-
lerinin, ABD’li küresel şirketler nezdinde ne
kadar önemli görüldüğüne işarettir” dedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve ABD Ticaret Odası işbirliği kapsamın-
da, ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi’nin
açılışı, TOBB-ABD Ticaret Odası İşbirliği
Protokolü imza töreniyle gerçekleştirildi.
TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapılan
ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi açılışı ve
TOBB-ABD Ticaret Odası İşbirliği Protoko-
lü imza törenine; ABD Ticaret Odası Böl-
ge Ofisi, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD
Ticaret Odası’nınUluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcı-
sı Myron Brilliant, ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Chuck Hunter ile
ABD Ticaret Odası Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu
12
EKONOMİK
FORUM
GÜNCEL
TOBB ve ABD Ticaret Odası işbirliği kapsamında Brüksel’in ardından yurt dışında ikinci
Bölgesel Ofisi, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla İstanbul’da açıldı. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi sadece Türkiye için
değil, bölgemizdeki diğer ülkeleri de hizmet alanına dâhil edecek”
dedi.
ABD TİCARET ODASI,
İKİNCİ BÖLGESEL OFİSİ’Nİ
İSTANBUL’DA
AÇTI
n
ABD Ticaret Odası’nın Bölgesel Ofisi açılış törenine
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, ABD Ticaret Odası Uluslararası İlişkilerden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron Brilliant ve ABD
İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter katıldı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...132
Powered by FlippingBook