forum 246 - page 18

18
EKONOMİK
FORUM
Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bundan 60 yıl önce kentlerde yaşa-
yan nüfus %15’lerde, beldelerde, ilçelerde,
köylerde yaşayan nüfus ise %85’ler civarın-
daydı. Bugün ise nüfusun %75’inin kent-
lerde %25’inin ise ilçe, belde ve köylerde
olduğunu görüyoruz. Bu son derece önemli
ve ciddi bir sosyolojik değişimdir. Bu de-
ğişimin doğru yönetilmesi, kültür, ahlak,
ekonomi, idari, siyasi, sosyal açıdan son
derece önemlidir. Kentleşme sadece nüfus
hareketi değildir. Ekonomiyle, idareyle
alakalı bu değişimin iyi yönetilmesi lazım.”
Sanayileşme ve kentleşme süreçlerinin
ekonomik, sosyal ve siyasi yönlerinin oldu-
ğunu dile getiren Bakan Yıldız, toplumun da
yaşam kalitesini etkileyen önemli bir olgu
olduğunu vurguladı. Bir ülkede yalnızca
yönetim değil, tüketim toplumları üzerine
gayrimenkul değerleri artmasının orada bir
problem olduğunun göstergesi olduğunu
ifade eden Bakan Yıldız, şöyle devam etti:
“Bu kadar gayrimenkul hareketinin
fonlanmasında, kaynağında üretimin
temel bir öge olması gerekiyor. Yalnızca
tüketimin tahrik edildiği, üretimin olma-
dığı ülkelerin sürdürülebilir bir yapısı-
nın bulunmadığını bütün dünya biliyor.
İskandinav ülkelerinde oluşan petrol ve
doğal gaz bütçeleri kamu bütçelerinden
ayrı kullanılıyor. Neredeyse %3’ü kamu
bütçesine dahil ediliyor, %97’si de bütçe
dışı tutularak fon oluşturuluyor. O nedenle Körfez ülkelerin-
den daha büyük fon oluşturan Norveç ülkelerini görüyoruz.
Dolayısıyla bu değişimin yönetilebilmesinin en önemli yanı
üretime dönük fonlar aracılığıyla gayrimenkul hareketlerini,
sermaye hareketlerini karşılamak lazım.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, Kayse-
ri’deki yatırım fırsatlarını Zirve katılımcılarına anlattı.
Eurochambres Ortak Üyeler Komitesi
Toplantısı TOBB Başkanı ve Avrupa Ticaret
ve Sanayi odaları Birliği (Eurochambres)
Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirildi.
AB’nin, kurumlarını önümüzdeki
döneme hazırladığını belirten TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Birliğe yeni
katılımların hem katılan ülkeler hem de
mevcut üyeler için bir kazanç olduğunu
ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, AB’nin 2020 yılı
hedeflerine ulaşabilmek için gösterdiği
çabaları takdir ettiklerini belirtti.
Toplantıda Eurochambers Uluslararası
İlişkiler Yönetmeni Dirk Vantyghem de
Eurochambres’in projelerine ilişkin bir
sunum gerçekleştirirken, Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
uzmanlarınca G20 ve B20’ye ilişkin
bilgilendirmede bulunuldu. Toplantıya
katılan ülke temsilcileri de kendi görüş ve
önerilerini paylaştı.
İstanbul’da
Eurochambres Ortak Üyeler
Komitesi
toplantısı yapıldı
m
Enerji veTabii
Kaynaklar Bakanı
TanerYıldız,
kentleşmenin
sadece nüfus
hareketiyle ilgili
olmadığını söyledi.
HABER
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...132
Powered by FlippingBook