forum 246 - page 14

GÜNCEL
14
EKONOMİK
FORUM
olduğunun altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, ABD
Ticaret Odası-TOBB işbirliğinin bu kapsam-
da önem kazandığını dile getirerek, bu çerçe-
vede birlikte hazırladıkları raporu da yakında
tartışmaya sunacaklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı için
ciddi bir vizyon geliştirildiğini söyleyen Hi-
sarcıklıoğlu, “Ekonomide, sosyal hayatta,
eğitimde, kültür ve sanatta önemli hedefler
belirlendi. Bu hedeflerin başarılması sürecin-
de, ABD iş dünyası için ciddi fırsatlar var. Bu
fırsatlardan istifade edilmesi, ikili ekonomik
ilişkilerimizi bir üst düzeye taşıyacaktır. İliş-
kilerimiz sınıf atlayacaktır. Birlikte çalışmak
ve bunu başarmak istiyoruz” dedi.
BAKAN YILMAZ: “SEMBOLİK ANLAMI
ÇOK YÜKSEK BİR BİRLİKTELİK”
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, “10
yıldır özellikle TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu’nun çabalarıyla yürüyen bir sürecin sonu-
na gelmiş durumdayız. ABD Ticaret Odası
dünyada ikinci ofisi açıyor. Son derece önem-
li bir gelişme. Sembolik anlamı çok yüksek
bir birliktelik. Bu anlamda emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı
ABD’nin dünyanın en büyük ekonomisi
olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, “ABD
16 trilyon doların üzerinde bir büyüklük
ifade ediyor. Bugün Türkiye ekonomisi son
10 yılda çok büyüdü, geçen yıl itibarıyla 820
milyar dolarlık bir hacme ulaştı ama ABD bunun 20 misli bir
büyüklüğe sahip. Dolayısıyla bu büyük pazara Türkiye olarak çok
daha fazla erişmemiz gerekiyor. Karşılıklı olarak ticareti, yatırım-
ları her alanda hareketliliği artırmamız gerekiyor” dedi.
ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi’nin farklı bir iradenin ge-
lişimine kanıt olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, konuşmasını
şöyle sürdürdü:
“Bu ortaklığın bir tarafında Türk iş dünyasının en büyük
organizasyonu, 1,5 milyon üyesiyle TOBB var. Diğer tarafta da
ABD Ticaret Odası var. Gönüllülük esasına göre organize olduğu
halde 3 milyon civarında üyesi olan bir yapıdan söz ediyoruz. İki
büyük gücün bir araya gelmiş olması, her iki ülkede ekonomik
ticari ilişkilerimizi çok daha üst düzeylere çıkarmak iradesinin
son derece somut bir göstergesidir. ABD ile AB arasında yeni
m
ABD Ticaret
Odası Uluslararası
İlişkilerden
Sorumlu Başkan
Yardımcısı Myron
Brilliant, Kalkınma
Bakanı Cevdet
Yılmaz ve TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu.
n
ABD Ticaret Odası Bölgesel Ofisi’nin açılışına ve imza
törenine katıldığı için Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’a
teşekkür eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Bakan Yılmaz’dan Türk özel sektörü adına bundan sonraki
süreçte de destek vermesini istedi.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...132
Powered by FlippingBook