forum 246 - page 17

EKONOMİK
FORUM
17
i
GYODER BAŞKANI TORUN:
“YEDİ AYDA 10 BİN YABANCIYA GAYRİMENKUL SATILDI”
mik dünyayı da işe katmalıyız. Kamu, özel
sektör, akademik dünya bir araya gelerek
önümüzdeki dönem için Türkiye’nin Me-
kansal Strateji Planı’nın hazırlanması konu-
sunda çalışmalar başladı. Mekansal Strateji
Planı’nın hazırlanmasında herkes eşit ortak.
Bu katılımcı demokrasi ve yönetim anlayı-
şından dolayı teşekkür ediyorum.”
BAKAN GÜLLÜCE: “KENTSEL
DÖNÜŞÜMÜN PARTİSİ OLMAZ”
Zirve’de konuşan Çevre ve Şehircilik
Bakanı İdris Güllüce, bakanlıkla beledi-
yenin zaman zaman benzerliğinin dile
getirildiğini, “belediye bakanlığı” yakış-
tırmasının çok abartılı olmadığını söyledi.
Hayatın bütün amacının insanları mutlu
kılmak olduğunu, bunun için de güzel şe-
hirler oluşturulması gerektiğini söyleyen
Bakan Güllüce, gelişmiş şehirler kavramı-
na değinerek, şöyle konuştu:
“Şehirler aynı zamanda medeniyetin
ocağı, hükümetin kucağıdır. Şehirleşirken
gelişirken o şehirlere sadece mühendis
gözüyle bakmamak lazım. Şehirlere insani
unsurları irdeleyen sosyologların, psiko-
logların, din adamlarının, akil yaşlıların,
şehircilik uzmanlarının görüşleri alınarak
bakılmalıdır. Kendi kültürünü, derinlikle-
rini, medeniyetini yok eden, sadece mü-
hendislikle iftihar eden ve bina yüksek-
liğinin medeniyet ölçüsü kabul eden bir
çizgiye doğru gidiyorsak belki birçok şeyi
halletmiş oluruz, ama telafisi olmayan pek
çok şeyi de yitirmiş oluruz.”
Bakan Güllüce, önce insanı ele almak
gerektiğini vurgulayarak, yöneticilerin,
bir şehir geliştirilirken mühendisliğin ya-
nında insanların asırlardır yaşayan değer-
lerinin nasıl korunacağının da göz önüne
almasının önemli olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatan Bakan
Güllüce, mühendislik, şehircilik faaliyetlerinin depremi bir
kenara koymadan yapılması gerektiğini dile getirdi.
Yeni Türkiye’nin her anlamda geliştiğini ifade eden Bakan
Güllüce, şunları söyledi:
“Yeni Türkiye’de depremin her an başımıza dert olacağı,
çöküntü alanlar ve sokakların olduğu şehirlerle yükselen bir
ekonomi örtüşmüyor. Kötü binaları, her an yıkılmaya hazır
yapıları içinde taşıyan şehirler bize yakışmıyor. Hızla kentsel
dönüşüm yapmamız gerekiyordu. İki yıldan bu yana uğraşıyo-
ruz. Genç bir uygulama. Bu nedenle hem kanun koyucu hem
yüksek yargı hem de bizler deneme/yanılmayla bazı eksiklik-
lerimizi görüyoruz.”
“Kentsel dönüşümün partisi olmaz” diyen Bakan Güllüce,
“Hangi parti olursa olsun belediye başkanlarımız bizimle mu-
hatap olsunlar. Uygun yol haritası çizelim, her türlü desteğe
hazırız. Türkiye daha hızlı, daha çok hem deprem riskinden
hem de bu çöküntü alanlardan kurtulsun” diye konuştu.
BAKAN YILDIZ: “KENTLEŞME SADECE
NÜFUS HAREKETİ DEĞİLDİR”
Kentleşmeyle değişimin en önemli ögelerinden birinin
yaşandığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı
Aziz Torun, 6. Gelişen Kentler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine
paralel olarak gayrimenkul sektörünün de hızla büyüyüp geliştiğini belirtti. 2000’li
yıllarda ekonomik krizler ve yüksek enflasyon oranlarının gayrimenkul sektörünün
büyümesinde çok büyük bir engel oluşturduğuna dikkat çeken Torun, günümüzde faiz
oranlarının tekli hanelere düşmesinin, istikrarlı bir büyüme ortamının sağlanmasının
gayrimenkul sektörünü de önemli oranda motive ettiğini vurguladı.
Lokomotif haline gelen gayrimenkul sektörünün Türkiye ortalamasının üzerinde
büyüme gösterdiğine dikkati çeken Torun,“Gayrimenkul sektörünü aslında bir rant
ekonomisi ya da durağan rant getiren bir sektör olarak değil, Türkiye’nin lokomotif
sektörü, hatta stratejik sektör olarak görmek lazım”dedi.
Bu yılın yedi aylık döneminde 10 binin üzerinde yabancıya gayrimenkul satıldığını
ifade eden Torun,“Bu da 1,2 milyarlık bir döviz demektir. Biz kendi yatırımlarımızda
yabancılara son iki yıl içinde 315 daire ve 10 ofis sattık, 215 milyon liralık gelir elde
ettik. 35 farklı ülkeye gayrimenkul sattık. Bu da Türkiye’nin ne kadar büyük bir
potansiyele sahip olduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.
m
Çevre ve
Şehircilik Bakanı
İdris Güllüce,
kentsel dönüşüm
konusunda Kasım
ayından önce bir
yasa hazırlanacağını
belirtti.
HABER
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...132
Powered by FlippingBook