forum 246 - page 15

GÜNCEL
EKONOMİK
FORUM
15
i
hizmetlerde de çok ileri bir ülke olduğunu
biliyoruz. Biz de Türkiye olarak bu alanda
iddialı hedefler ortaya koyuyoruz. Sadece
turizm değil, bir taraftan eğitim anlamın-
da daha fazla öğrenciyi Türkiye’ye çekmek
istiyoruz. Sağlık alanında daha fazla hastayı
Türkiye’de misafir etmek, sağlık turizmini
geliştirmek istiyoruz.”
BRILLIANT: “TÜRKİYE ABD
İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNEM
BAŞLIYOR”
ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası İliş-
kilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron
Brilliant da, Türkiye’nin kendileri için her
zaman çok önemli olduğunu belirterek,
“Türkiye bugün kendisiyle kurmak istedi-
ğimiz bölgesel bazlı ortaklığın temellerini
atıyor” dedi.
Brilliant, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu’nun 10 yıldır Türkiye’deki mevcudiyetle-
rini artırmalarını gerektiğini söylediğini an-
latarak, “Bundan sonra buradayız ve burada
kalmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
ABD Ticaret Odası olarak yaptıkları çalış-
maların dünya çapında çok önemli noktada
olduğuna dikkat çeken Brilliant, TOBB ile
ABD Ticaret Odası arasındaki mutabakat
zaptının her iki ülkeye de çok büyük avan-
tajlar sağlayacağını söyledi.
Dünya çapında ikinci Bölgesel Ofis’i İs-
tanbul’da açtıklarını vurgulayan Brilliant,
“Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi birçok
yerde iş yaparken ikinci Ofis’i açmak için
Türkiye’yi seçtik. Bu seçim, bizim için büyük
önem arz ediyor” diye konuştu.
Brilliant, söz konusu mutabakat zaptıyla
birlikte TOBB’la olan işbirliğini de derinleş-
tirmeye devam edeceklerini dile getirerek,
“Türkiye bir bölgeden çok daha fazlasını
temsil ediyor. Türkiye birçok bölgenin üssü.
Artık Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dö-
nem başlıyor” vurgunu yaptı.
ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Char-
les Hunter ise Bölgesel Ofis’in açılmasını
çok önemli bir adım olarak nitelendirerek,
Ofis’in bölgesel barış ve refahın tahsis edil-
mesine katkı sağlayacağının altını çizdi. Özel
sektör ve iş dünyası ortaklıklarının destek-
lenmesi gerektiğine dikkat çeken Hunter, iki
ülke arasındaki ticaret hacminin çok daha
büyümesini istediklerini belirtti.
ABD Ticaret Odası Ofisi açılışı sonrasın-
da, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile
ABD Ticaret Odası’nın Uluslararası İlişkiler-
den Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron Bril-
liant tarafından TOBB-ABD Ticaret Odası
İşbirliği Protokolü imzalandı.
nesil bir serbest ticaret anlaşması müzakere ediliyor ve bu
önümüzdeki yıllarda sonuçlandırılacak. Türkiye olarak bizim
bunun dışında kalmamız düşünülemez. Avrupa ve ABD’yle
ilişkilerimiz bakımından da Türkiye mutlaka bu ortaklığın bir
tarafı olmak durumunda. Aksi takdirde gerçekten çok farklı
değerlendirmeler yapmak durumundayız. Bu konuda en önemli
müttefikimiz de bana göre ABD iş dünyasıdır. Ticareti bilen,
ticaretin önemini bilen, Türkiye’nin rolünü en iyi bir şekilde
reel olarak görebilen ABD iş dünyasının bu anlamda en önemli
müttefikimiz olduğunu düşünüyorum. ABD Ticaret Odası’nın
bugüne kadar önemli destekleri oldu, kamuya açık bir şekilde de
desteklerini ifade ettiler. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza
desteklerinin artarak devam etmesini özellikle temenni ettiğimi
belirtmek isterim. Bu konuda ekonomik ilişkiler, ticari ilişkiler
gerçekten siyasetin de zeminini oluşturuyor, güçlendiriyor.”
“SAĞLIK TURİZMİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”
Türkiye ve ABD’nin coğrafi konumları ve geçmişleri nedeniyle
uzun soluklu işbirliklerine uygun olduğunu anlatan Bakan Yılmaz,
ortaya konulan iradenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Türkiye’nin kriz yönetiminde dünyanın en başarılı ülkelerinden
biri olduğunu anımsatan Bakan Yılmaz, ülkede artan altyapı
yatırımlarının da etkisiyle yabancı yatırımcılar ve uzun vadeli
işbirlikleri için ideal bir zemin hazırlandığını belirtti.
ABD’nin Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının yılın ilk dokuz
ayında düşük kaldığını, bunun artması gerektiğini vurgulayan
Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:
“1975-2001 döneminde Türkiye’ye doğrudan gelen sermaye
14 milyar dolar düzeyinde kaldı. 2002-2013 arasında bu rakam
137 milyar dolara ulaştı. Bu yıl eylül ayı itibarıyla da 9 milyar do-
larlık bir sermaye girişi söz konusu. Ancak burada yine ABD’nin
durumuna baktığımızda üçüncü sırada olduğunu görüyoruz.
Üçüncü sıra ticarete göre daha iyi ama elbette yeterli değil.
Daha fazlasını mutlaka görmek istiyoruz. İş dünyalarımızın
bölgesel perspektif içinde üçüncü ülkelerde ortak gerçekleşti-
rilecek projeler de yine önümüzde potansiyel olarak duruyor.
Sadece mal ticareti değil, hizmet ticareti de çok önemli. ABD’nin
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...132
Powered by FlippingBook