forum 246 - page 20

ederek, şunları söyledi:
“Bu şehirlerde toplamda 179 milyon insan yaşıyordu, bugün
1,4 milyar insan yaşıyor. 2025’e geldiğimizde nüfusu 1 milyonun
üzerinde olan şehir sayısı 616’ya çıkacak. Bu şehirlerin toplam
nüfusu ise 2,1 milyara yaklaşacak. Geride kalan şehir kaybedecek.
Kendini gösterenler yarının yıldız şehirleri olacak.”
Şehirlerin bu rekabette öne çıkabilmek için beş temel şartı
sağlaması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu şartları, “nite-
likli insan, yaşam kalitesi, özel sektör dostu iş ortamı, şehrin diğer
şehirlerle ve ülkelerle bağlantısı, güçlü liderlik” olarak sıraladı.
Hisarcıklıoğlu, Kalkınma Ajansları ile Oda/borsaların birlikte
çalışmasının, yerelde özel sektör odaklı kalkınmayı hayata geçirmek
ve küresel rekabette öne çıkmak adına önemli olduğunu söyledi.
20
EKONOMİK
FORUM
Kalkınma Ajansları Çalıştayı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
kamu-
özel sektör diyaloğunun her platformda artarak devam etmesi
gerektiğine dikkat
çekerek, TOBB’un Kalkınma Ajansları’nın başlattığı yerel kalkınma anlayışına maddi ve
manevi destek verdiklerini söyledi.
HABER
K
alkınma Ajansları Çalıştayı, Kal-
kınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve
81 ilin Oda/Borsa başkanlarının
da katılımıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de ger-
çekleştirildi.
Çalıştay’ın açılışında konuşan TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörü tem-
sil eden Oda/borsalar ile Türkiye’nin geleceği
için büyük rol üstlenenKalkınma Ajansları’nın
nasıl daha yakın çalışabileceğini tartışmak
üzere bir araya geldiklerini ifade etti.
Hisarcıklıoğlu, yerel değerlerin ve şehir-
lerin önemine dikkati çekerek, “Ankara’dan
karar alalım, Anadolu’dan ses gelsin, dönemi
bitti. Her ilimizin ihtiyaçları farklı, bu ne-
denle yerel hedefler koymalı ve bu hedefler
etrafında kenetlenmeliyiz” diye konuştu.
HİSARCIKLIOĞLU: “YENİ MARKA
ŞEHİRLER OLACAK”
Dünyanın yeni markalarının artık ül-
keler değil, şehirler olduğunu ifade eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1950’de dün-
ya genelinde nüfusu 1 milyonun üzerine
olan şehir sayısı 77 iken, bu rakamın 436’ya
ulaştığını belirtti. Hisarcıklıoğlu, son 60
yılda şehirlerin hızla büyüdüğünü ifade
81 ilin Oda/Borsa başkanları
Kalkınma Ajansları
Toplantısı’nda bir araya geldi
m
TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
Kalkınma
Ajansları’nın
başlattığı yerel
kalkınma anlayışını
desteklediklerini
belirtti.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...132
Powered by FlippingBook