forum 246 - page 21

EKONOMİK
FORUM
21
i
HABER
KALKINMA BAKANI YILMAZ:
“TÜRKİYE GEÇ KALDI”
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ise ko-
nuşmasında, yeni bölgesel politika anlayışının
rekabet ve hakkaniyet kavramları etrafında
şekillendiğini belirterek, “Bu iki kavram yeni
bölgesel politikamızın özünü oluşturuyor”
dedi.
Son 12 yılda yapılan reformlarla Türki-
ye’nin belli bir eşiğe geldiğini ifade eden Bakan
Yılmaz, Onuncu Kalkınma Planı çalışmaların-
da ilk defa yerel düzeyden bilgi alındığını ve
yeni bölgesel politika anlayışı belirlediklerini
söyledi.
Yeni politikanın rekabet ve hakkaniyet
kavramları etrafında şekillendiğini belirten
Bakan Yılmaz, “Bu iki kavram yeni bölgesel
politikamızın özünü oluşturuyor. Biz diyoruz
ki, bütün bölgelerimizin rekabet gücünü artı-
ralım. İstanbul’un da Şırnak’ın da rekabet gü-
cünü artıralım. Topyekûn Türkiye’yi rekabetçi
hale getireceksek bunu yapmak zorundayız.
Bir taraftan rekabet gücünü artıralım, bir ta-
raftan da hakkaniyeti artıralım” diye konuştu.
Bakan Yılmaz, yerel düzeyde kurumsallaş-
manın sağlanmasını isteyerek, birçok ülkenin
Kalkınma Ajansları gibi modelleri çok önce
hayata geçirdiğini, Türkiye’nin bu konuda geç
kaldığını dile getirdi.
“AJANSLAR HERKESİN SAHİPLENMESİ
GEREKENYAPILAR”
Kalkınma Ajansları’na merkezi bütçeden
1,3 milyar lira, yerel düzeyden, belediye-
lerden 694 milyon lira, ticaret ve sanayi
odalarından ise 24 milyon lira kaynak akta-
rıldığını anlatan Bakan Yılmaz, ticaret ve sanayi odalarının mali
katkısının toplam içindeki payının %1,2 olduğunu belirterek,
şöyle konuştu:
“Aslında mali boyut açısından çok büyük destek değil. Biz
bunu özellikle koyduk. Sadece fikir ve faaliyet anlamında değil,
mali anlamda da katılım olsun, bu çorbada sizin de tuzunuz
olsun ki, sahiplenme artsın. Buraya kendi kurumunuz olarak
bakın. Özellikle Oda/borsalardan beklentimiz mali değil. Esas
beklentimiz sahiplenme, özel sektör beklentilerinizi, talepleri-
nizi bu sisteme yansıtmanız ve ajansların doğru yöne gitmesinde
sizin rehberlik etmeniz.”
Bakan Yılmaz, Kalkınma Ajansları’nın değişik bakanlıkların
yerelde yaptığı programlara da katkı sunacak önemli platformlar
olduğunu söyledi.
Kalkınma Ajansları’nı, bölgesine göre farklılaştırmak iste-
diklerini dile getiren Bakan Yılmaz, “Amacımız bir taraftan belli
standartlar olsun ama bir taraftan da belli farklılaşmalar olsun.
Ajanslar birbirinin kopyası olmasın” dedi.
Eleştirilere açık olduklarını ifade eden Bakan Yılmaz, “Yapıcı
eleştirilerinizle bu kurumsal yapıyı çok daha iyi bir noktaya çı-
karırız. Her şey kanun demek değil. Kanunun yasaklamadığı her
şey meşrudur, yapılabilir” diye konuştu.
Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devametti.
m
Kalkınma Bakanı
CevdetYılmaz,
“Yerel düzeyde yerel
aktörleri harekete
geçiremediğimiz
sürece hedeflerimize
ulaşmamız mümkün
değil”dedi.
m
TOBB Başkanı
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Kalkınma Bakanı
CevdetYılmaz ve
Kalkınma Bakanlığı
MüsteşarYardımcısı
YılmazTuna.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...132
Powered by FlippingBook