forum 246 - page 26

26
EKONOMİK
FORUM
KAPAK
lik ruhu, uygun politikaların bulunması
gibi konuların e-ihracat potansiyelini ge-
liştirdiği belirtilirken, uluslararası online
ticaretin artmasının Türkiye’nin ihracat
yapısındaki zayıflıkları aşması ve daralan
ihracat menzilinin genişletilmesi için bü-
yük bir fırsat olduğuna dikkat çekiliyor.
Ayrıca yurt dışına elektronik ticaretin, 500
milyar dolar olarak belirlenen 2023 ihracat
hedefinin tutturulmasında oynayacağı role
odaklanan çalışma, e-ihracatın yerel şirket-
T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) dü-
şünce kuruluşu Türkiye Ekonomi Politikaları Araş-
tırma Vakfı (TEPAV) ve e-ticaretin önemli isimle-
rinden PayPal’ın desteğiyle yapılan “ Türkiye’de
E-ihracat: Fırsatlar ve Sorunlar” araştırmasının sonuçları,
PayPal Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi CEO’su Rupert
Keeley, TEPAV Direktörler Kurulu Üyesi ve Merkez Bankası
eski Başkanı Durmuş Yılmaz ile PayPal Türkiye, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Kıvanç Onan’ın katılımıy-
la düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
TEPAV raporunda, internet kullanımındaki artış, girişimci-
TEPAV ile PayPal tarafından yapılan
“Türkiye’de E-ihracat: Fırsatlar ve Sorunlar”
araştırmasında, yurt dışına elektronik ticaretin, 500 milyar dolar olarak belirlenen
2023 ihracat hedefinin tutturulmasında oynayacağı rol ve şirketlerin büyümelerine
sağlayacağı katkılar ortaya konuldu.
TÜRKİYE EKONOMİSİ
E-İHRACAT SAYESİNDE
%38 BÜYÜYEBİLİR
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...132
Powered by FlippingBook