forum 246 - page 29

EKONOMİK
FORUM
29
i
KAPAK
İnternetin yaygınlaşmasının, hem tüketiciler için hem de üreticiler için ciddi bir
dönüşüm başlattığına dikkat çekilen
Türkiye’de E-ihracat: Fırsatlar ve Sorunlar
Raporun’da,
1999 yılında, dünya genelindeki yaklaşık 300 milyon internet
kullanıcısının %25’i çevrimiçi alışveriş yaparken, 2014 yılı sonunda internet kullanan
kişi sayısının 3 milyara ulaştığı belirtiliyor.
TEPAV: “TÜRKİYE E-İHRACATTA
BİR BAŞARI HİKÂYESİ OLABİLİR”
si 4308 kilometre ile geleneksel pazar-
larınkinden %50 daha fazladır. Nitelik
açısından bakıldığında, e-ihracata konu
olan ürünlerin elektronik ve otomotiv
parçaları gibi, geleneksel ihracata göre
katma değeri yüksek ürünler olduğu da
gözlemlenmektedir. Son olarak, e-ihra-
catın küçük veya yeni ihracata başlayan
firmalar ile büyük ve uzun süredir ihracat
yapan firmalar arasındaki dengesizlikleri
azaltması, KOBİ ve girişimcilerin önünü
açması öngörülmektedir.
Bu avantajlarına rağmen e-ihraca-
tın gelişmesinin önünde çeşitli engeller
bulunmaktadır. Bu engelleri incelerken
e-ihracatın yurt içi e-ticaret ve geleneksel
ihracattan farklarını göz önünde bulun-
durmak ve özel olarak e-ihracatı ilgilendi-
ren konuları tespit etmek gerekmektedir.”
İ
nternetin yaygınlaşması, hem tüketiciler için hem de üre-
ticiler için ciddi bir dönüşüm başlattığına dikkat çekilen
Türkiye’de E-ihracat: Fırsatlar ve Sorunlar Raporu’nda,
1999 yılında, dünya genelindeki yaklaşık 300 milyon in-
ternet kullanıcısının %25’i çevrimiçi alışveriş yaparken 2014
yılı sonunda internet kullanan kişi sayısının 3 milyara ulaştığı
belirtiliyor. Raporda, çevrimiçi alışveriş yapma oranı %40’ları
bulduğu günümüzde, dünya genelinde hızla gelişen ihracata
yönelik e-ticaret (e-ihracat) sayesinde firmalar konum, ölçek
veya ihracat geçmişi gibi etkenlerin oluşturduğu engellere ta-
kılmadan daha önce erişmekte zorlandıkları pazarlara girmeye
başladıklarına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin bu alandaki konumu
ise şöyle dile getiriliyor:
“E-ihracatın Türkiye’ye yeni bir fırsat sunma potansiyeli
bulunmaktadır. Şirketlerin e-ihracata yönelmesi, Türki-
ye’nin ihracat menzilini genişletebilir. E-ihracat yapan fir-
malar, normalde zayıf olduğumuz okyanus aşırı piyasalara
rahatlıkla ürün satabilmektedir. Nitekim Türkiye’nin ilk
10 e-ihracat pazarının ağırlıklandırılmış ortalama mesafe-
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...132
Powered by FlippingBook