forum 246 - page 27

EKONOMİK
FORUM
27
i
KAPAK
kanallarının açık tutulması gerekmektedir. TEPAV olarak bu
konudaki diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”
KEELEY: “KOBİ’LER E-İHRACATLA GÜÇLENİR”
PayPal Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi CEO’su
Rupert Keeley ise yaptığı konuşmada “eBay’ın hazırladığı
‘Ticaret 3,0: Türkiye’nin Küçük Ölçekli İşletmelerini Küresele
Taşımak’ raporuna göre, Türkiye’de PayPal ile ödeme alarak
eBay üzerinden yurtdışına satış yapan binlerce şirketin %84’ü
yurt dışına satış gerçekleştiriyor. Türkiye’de geleneksel yollarla
ihracat yapan firmalar ortalama üç ülkeye ürün satarken, e-ihra-
cat yapan firmalar ortalama 34 ülkeye erişebiliyor. Son bir yılda
lerin büyümelerine de katkı sağlayacağını
belirtiyor.
YILMAZ’DAN E-İHRACAT VURGUSU
TEPAV Direktörler Kurulu Üyesi ve
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yıl-
maz açılış konuşmasında, ihracatın önü-
müzdeki dönemde Türkiye’de ekonomik
büyümenin en büyük bileşenlerinden biri
olacağına dikkat çekerek, ihracat yapma-
yan KOBİ’leri dış pazarlara yöneltmenin
ve ihraç mallarında niteliğini iyileştirme-
nin önemini vurguladı. Yüksek teknolojili
ürünleri daha uzak pazarlara satabilmek
için mevcut yapıdaki sorunların ortadan
kaldırılması gerektiğini belirten Yılmaz,
şunları söyledi:
“Son 10 senede Türkiye’nin yüksek ih-
racat performansının temelinde büyük ve
eski firmaların, eski ürünleri eski pazarlara
satması yatmaktadır. Türkiye’nin benzer
ülkelere göre zaten dar olan ihracat menzili
son 10 yılda daralmaya devam etmiştir.
Katma değeri ve teknoloji seviyesi yüksek
ürünlerin ihracatı düşük seyretmektedir.
E-ihracat, bu sorunları çözmek için tutula-
cak yollardan biridir. Ancak yasal ve fiziki
altyapı, ödeme sistemleri, gümrük mevzua-
tı ve lojistik sistemlerinin şirketten tüketi-
ciye değil, şirketten şirkete ihracata yönelik
düzenlenmiş olması, sorunları beraberinde
getiriyor. E-ihracatın sürdürülebilir bir
büyüme sergileyebilmesi için önündeki en-
gelleri kaldırmaya niyetli bir devlet iradesi
ve kamu ile özel sektör arasındaki diyalog
m
TEPAV
Direktörler Kurulu
Üyesi ve Merkez
Bankası eski
Başkanı Durmuş
Yılmaz,“Son 10
senedeTürkiye’nin
yüksek ihracat
performansının
temelinde büyük
ve eski firmaların,
eski ürünleri eski
pazarlara satması
yatmaktadır”dedi.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...132
Powered by FlippingBook