forum 246 - page 37

EKONOMİK
FORUM
37
i
m
TOBB Başkanı
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,
Ekonomik İşbirliği
TeşkilatıTicaret
Anlaşması’nın
önemine değinerek,
“Avrupalılar
başardıysa
ECO ülkeleri de
başarabilir”dedi.
HABER
dığını biz neden başaramıyoruz? Belli ki bu konuda bilgi veya ira-
de eksikliğimiz var. Hâlbuki ticari ilişkilerimizi geliştiremezsek,
diğer alanlarda da işbirliğini geliştiremeyiz” ifadesini kullandı.
“ECOTA VAKİT KAYBETMEDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ECOTA’nın hızla yürürlüğe
sokulması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
“İşbirliğini artırmak için vize konusu büyük önem taşımak-
tadır. “Bizim kültürümüzde kardeşler birbirinin evine vize alarak
değil, selam verip girer. Ama biz burada da birbirimize engel koy-
maya devam ediyoruz. Vize konusu karşılıklı ticaretimizi artırma-
mız önünde de önemli bir engel. Türkiye olarak, neredeyse hiçbir
ECO ülkesine vize uygulamıyoruz. Ancak bizim vatandaşlarımız
sadece birkaç ECO ülkesine vizesiz seyahat edebiliyor.”
Tarihi İpek Yolu projesi üzerinde de duran Hisarcıklıoğlu,
“Bölgemizin zenginliği kadar, istikrar ve
güvenliği için de çok önemli. Çünkü hiçbir
dünya ülkesi mallarının taşındığı ticaret
koridorunun riske girmesini istemez. Bu
kapsamda İstanbul-Tahran-İslamabad de-
mir yolu projesinde artık somut adım at-
mak gerekir.”
G20’NİN DÖNEM BAŞKANI
TÜRKİYE OLUYOR
Türkiye olarak önümüzdeki yıl G20’nin
dönem başkanlığını devralacaklarını anımsa-
tan Hisarcıklıoğlu, “Buna paralel olarak bu 20
ülkenin iş dünyalarının bir araya geldiği, B-20,
yani ‘Business 20’ oluşumu kuruldu. Türkiye
olarak G20 dönembaşkanlığını 1 Aralık 2014
itibarıyla devralıyoruz. B20 Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevi de şahsıma verildi.
B20’nin Türkiye çalışmalarına Türk iş dünya-
sının çatı kuruluşu olan TOBB olarak öncülük
edeceğiz” ifadesini kullandı.
G 20’deki 20 ülkenin öncelikli gündeminin
tek bir noktada toplandığını, bunun da “Önü-
müzdeki süreçte ülkeler arası ticari işbirlikleri-
ni nasıl artırabiliriz, istikrar ve zenginliği nasıl
koruruz?” konusu olduğunu belirtti.
Toplantının sonunda 2007-2010 yılları
arasında TOBB tarafından yürütülen, 2010
yılında İran Ticaret, Sanayi ve Madenler
Odası’na devredilen ECO CCI Başkanlığı,
Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federas-
yonu’na devredildi.
Afganistan, Azerbaycan, Iran,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve
Türkmenistan’ın üye olduğu Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası
(ECO CCI), Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), İran Ticaret, Sanayi ve
Madenler Odası Federasyonu ile Pakistan
Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından
kuruldu.
2-4 Eylül 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen ECO CCI 19. Yürütme
Kurulu, 13. Genel Kurul ve Komite
Toplantıları’nda; turizm, tahkim, ticareti
kolaylaştırma, sanayi ve yatırım, kadın
girişimciler konseyi, iş derecelendirme
programı, ulaştırma olmak üzere toplam
yedi Komite toplantısı gerçekleştirildi.
Ayrıca İstanbul-Tahran-İslamabad
Treni’ndeki son gelişmelere yönelik bilgi
paylaşımında bulunuldu..
ECO CCI
HAKKINDA
KISA BİLGİ
m
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2-4 Eylül 2014
tarihleri arasında gerçekleştirilen ECO CCI 19. Yürütme
Kurulu, 13. Genel Kurul ve Komite Toplantıları’na katıldı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...132
Powered by FlippingBook